Clicky

تنظیم اساسنامه شرکت سهامی خاص

قبل از اینکه به موضوع تنظیم اساسنامه شرکت سهامی خاص بپردازیم باید با تعریف کوتاهی از اساسنامه شرکت داشته باشیم . اساسنامه شرکت ، مهمترین رکن شرکت است. خواه شرکت با مسئولیت محدود باشد و یا شرکت سهامی عام یا شرکت سهامی خاص باشد . تمام شرکتها باید اساسنامه داشته باشند. در اساسنامه شرکت روابط شرکاء و سهامداران شرکت با یکدیگر و حدود اختیارات مجمع عمومی و هیئت مدیره شرکت …
ادامه مطلب