Clicky
شرکت با مسئولیت محدود
همچنان که از نام آن مشخص است شرکتی است ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر جهت امور تجاری ثبت می شود و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شود ، فقط تا میزان سرمایه ( سهم الشرکه ) خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشند . در نام شرکت حتما باید عبارت با مسئولیت محدود قیمت شود . در غیر اینصورت شرکت در مقابل اشخاص ثالث تضامنی محسوب و تابع قوانین آن خواهد بود 
شرکت مسئولیت محدود تک مدیر عاملی
شرکت مسئولیت محدود قابلیت ثبت بدون هئیت مدیره را نیز دارد که در این صورت شرکت توسط یک مدیرعامل اداره می گردد ، که در اساسنامه شرکت این مطلب درج می گردد و اصطلاحاً این نوع شرکت ها را مسئولیت محدود یک مدیر عاملی می نامند . مدت تصدی اعضاء هیئت مدیره در این نوع شرکتها می تواند به صورت نامحدود در اساسنامه قید گردد و لزوما بازرس ندارند مگر اینکه شرکاء صلاح بدانند که بازرس تعیین گردد .
سرمایه شرکت مسئولیت محدود
همانطور که در بالا ذکر شد حداقل ثرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، یک میلیون ریال می باشد . لازم به ذکر است سرمایه شرکت مسئولیت محدود نقدی در نظر گرفته می شود و علی رغم اینکه در حساب شرکت در شرف تاسیس سپرده نمی شود اما باید الزاما وجود داشته باشد .

درمورد ثبت شرکت با مسئولیت محدود بیشتر بدانید